Close
توجه

با تشکر از بازدید شما ، وب سایت در حال بروزرسانی است.

درباره اسکاردجم

SCARD شده در روغن پایه، مواد افزودنی، مواد روان کننده، تخصص، قیر طبیعی و مواد شیمیایی بازار نقش دارد. از همان آغاز، شرکت ما شده است در امر تهیه و تحویل روغن پایه با کیفیت به مشتریان و ارائه آنها را با صدا و گزینه های مقرون به صرفه برای حل مشکلات ریشه دارد. ما به عنوان یک نتیجه از این فرض ساده رشد کرده است، و...
روغن پایه

گروه I پایه روغن هستند که دست کم تصفیه شده از همه گروه ها. آنها معمولا ترکیبی از زنجیره های هیدروکربنی مختلف با یکنواختی کم و یا هیچ. در حالی که برخی روغن های خودرو در بازار استفاده از سهام گروه I، آنها به طور کلی در applications.Group کمتر خواهان استفاده I پایه روغن هستند که دست کم تصفیه شده از همه گروه ها. آنها معمولا ...
اخبار و رویدادها
اطلاع رسانی
فوکس
حامیان تجاری